Декларация за поверителност

Чрез използването на уеб-сайта Вие изразявате съгласието си с условията описани в настоящата „Декларацията за поверителност”. Моля, запознайте се с документа и ако имате някакви възражения, моля да напуснете сайта!

1. Обща Информация

Целта на настоящата политика за поверителност е да Ви предостави информация относно обработването на лични данни при използване на нашия уебсайт nelihelp.org.

 

1.1 Обработване на лични данни

Лични данни съгласно значението на Чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (ОРЗЛД) представляват цялата информация, свързана с идентифицирани физически лица или физически лица, които могат да бъдат идентифицирани, напр. име, адрес, имейл адрес и др.

 

1.2 Права на субекта на данни

Като субект на данни, засегнат от дейността по обработка на данните, Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни в съответствие с чл. 15 и следващите от ОРЗЛД:

 

  • Право на достъп;
  • Право на корекция или изтриване;
  • Право на ограничаване на обработването;
  • Право на преносимост на данните; и
  • Право на възразяване;

 

В допълнение, имате право на жалба до надзорен орган във връзка с обработването на Вашите лични данни.

 

1.3 Оповестяване на власти

При наличие на законово задължение, ние си запазваме правото да предоставяме информация относно Вас, ако това се изисква от компетентните институции или правоприлагащи органи.

2. Събиране и обработване на лични данни при посещение на nelihelp.org

Когато посещавате и използвате този уебсайт ние събираме само личните данни, които Вашият браузер прехвърля на нашия сървър и които са технически необходими, за да можем да Ви покажем уебсайта си и да гарантираме стабилност и сигурност.

 

2.1 Бисквитки

В допълнение към посочените по-горе данни, когато посещавате и използвате този уебсайт, на Вашия компютър се съхраняват бисквитки. По-долу реферираме към тях с термина „бисквитки“. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват от браузера Ви на Вашето устройство с цел запазване на определена информация. При следващото Ви посещение на нашия уебсайт запазената в бисквитките информация ще бъде прехвърлена или на нашия уебсайт („собствени бисквитки”).

Чрез запазената и върната информация този уебсайт разпознава, че вече сте го посещавали през използвания на това устройство браузер. Използваме тази информация, за да представим уебсайта по оптимален начин, съобразено с Вашите предпочитания. Във връзка с това, единствено самата бисквитка е идентифицирана на Вашето устройство. Отвъд това, Вашите лични данни ще се запазват само с Вашето изрично съгласие или ако това е строго необходимо, за да можете да използвате предлаганата Ви услуга.`

3. Възражение или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Ако сте дали съгласието си (чл. 6 (1) а от ОДЗЛД) за обработване на Вашите лични данни, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Такова оттегляне оказва влияние върху разрешението за обработване на личните Ви данни, след като сме били уведомени за него.

 

Благодарим Ви за проявения интерес към nelihelp.org!